Aktiviteter

Følg med på Facebook for oppdatert informasjon

Skiløype Myran Skisenter

Ski

Barne- og friidrett

Friidrett

Barnetrim

Kontaktperson

Fotball

Treningstider


Lag

Kamper

Treningsrom

1.

Max. 5 personer kan oppholde seg i rommet under trening. Det er kun HC-garderobe som kan benyttes ifb treningsrommet

2.

  • Bruk alltid håndkle når du trener
  • Vis hensyn
  • Rydd opp etter deg
  • Rengjør apparatene med sprayflaske og tørk av med papir

3.

Sjekk at vinduet er lukket før du forlater rommet og at hoveddøren til hallen lukkes og går i lås etter deg


Retningslinjer for treningsrommet: 

  • Treningsrommet er ubetjent og all trening foregår på eget ansvar.
  • Idrettslaget ønsker å legge til rette for trygg og helsefremmende trening. Aldersgrense er 16 år (det året du fyller 16 år), men foresatte har ansvar for trygg og forsvarlig bruk av apparatene for egne ungdom under 18 år og må være tilstede dersom ungdom fra fylte 14 år som ønsker å benytte treningsrommet.
  • Kun idrettslagets medlemmer (betalt kontingent for inneværende år) kan disponere treningsrommet mot en årlig treningsavgift på kr. 900,- og gyldig nøkkelbrikke (depositum kr. 100,-). Kontingent sendes til medlemmer årlig og følger kalenderåret. Er du ikke medlem må du registrere deg i Norges idrettsforbunds medlemsregister for Bjelland IL og betale medlemskontingent og treningsavgift først. Innmelding kan gjøres her
  • Nøkkelbrikken er personlig og medlemmer må ikke låne bort brikken eller ta med andre på trening som ikke er medlemmer med betalt treningsavgift. Tapt brikke må meldes inn snarest og ny utleveres mot nytt depositum på kr. 100,-
  • Meld fra dersom det er skade, feil eller mangler ved utstyret.
  • Brudd på reglene, manglende betaling, hærverk eller uvettig bruk av utstyret kan medføre erstatningsansvar og brikken deaktiveres. 

Kettlebell

Treningstider


Påmelding

Betaling