Bli Medlem

Bli medlem idag!

Priser 2023


Kontingent enkeltmedlem kr. 250,-


Kontingent familiemedlem kr. 500,-


Kettlebell kr. 500,- (pr. sesong)


Treningsavgift kr. 900,- (kun for medlemmer)

Depositum nøkkelbrikke kr. 100,-

Hvorfor bli medlem? Idrettslagene våre er et felleskap og medlemskontingenten er grunnmuren i idrettslaget og det viktigste bidraget til idrettslagets drift. Størrelsen på tilskuddsmidler baseres på medlemstall og det er viktig for idrettslaget å synliggjøre aktivitet. Overskuddet til Norsk tipping gjennom lokale aktivitetsmidler, grasrotandel og midler til idrettsanlegg er i tillegg avgjørende for norsk idrett. I tillegg kommer sponsorinntekter. Summen av dette danner grunnlaget for idrettslagenes fantastiske og dugnadsbaserte tilbud til sine medlemmer.Vi er derfor glad for hvert medlem i idrettslaget!

Se filmen Hvordan bli medlem? eller klikk for direkte innmelding.

Logg inn med Buypass og søk opp Bjelland IL. Her kan du betale for medlemskapet, evt. treningsavgifter og laste ned medlemsbevis for gode rabatter. Medlemskapet følger kalenderåret.


Medlemsvilkår


Veiledning Innmelding

Velg medlemskontingent og evt. andre aktiviteter dersom det er aktuelt så kan du betale alt samtidig. Se veiledning familiekontingent om det er aktuelt. 


Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte. Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du få oversikt over og endre egne opplysninger og medlemskap samt betale kontingent og treningsavgift fra ditt idrettslag.


Logg på Min idrett


Treningsavgift sorterer under Allidrett i Min idrett og du finner treningavgiften ved å klikke der om du allerede er medlem. 


Familiekontingentens pris blir fordelt pr. familiemedlem (fordi hvert medlemskap i idrettslaget er et individuelt medlemskap). Det kan være minimum to personer i en familie. Medlemmer som velger familiekontingent ved innmelding blir automatisk knyttet i en familierelasjon i idrettslaget. Foresatte som melder inn barn i en familiekontingent blir automatisk satt som foresatte på barnet hos idrettslaget. Dersom foresatte kun melder inn og betaler familiekontingent for andre familiemedlemmer og barn, vil foresatte stå oppført som fakturamottaker på første faktura.Eldste familiemedlem blir satt som standard fakturamottaker i familierelasjon. Eksisterende medlemmer av idrettslaget kan ikke bli med i familiekontingenten ved selvbetjening gjennom medlemskap.nif.no, disse er markert som "Allerede medlem". Eksisterende familiemedlemmer kan knyttes i en familierelasjon i etterkant i KlubbAdmin, slik at de kan få samlet familiekontingent ved neste fakturering. Ta kontakt med idrettslaget.


Veiledning Legg til familieKettlebell - ta kontakt med Silje Sølvskar 93493076 for påmelding


Kontakt oss