Bli Medlem

Bli medlem idag!

Priser pr. kalenderår


Kontingent enkeltmedlem kr. 250,-


Kontingent familie kr. 500,-


Kettlebell kr. 500,- (kun for medlemmer)


Treningsavgift kr. 900,- (kun for medlemmer)

Depositum nøkkelbrikke kr. 100,-

Hvorfor være medlem? Idrettslagene er et felleskap og medlemskontingenten er grunnmuren og det viktigste bidraget til idrettslagets drift. Størrelsen på tilskuddsmidler baseres på medlemstall og det er viktig for idrettslaget å rekruttere og beholde medlemmer samt synliggjøre aktivitet. Overskuddet til Norsk tipping gjennom lokale aktivitetsmidler, grasrotandel og midler til idrettsanlegg er i tillegg avgjørende for norsk idrett. I tillegg kommer sponsorinntekter. Summen av dette danner grunnlaget for idrettslagenes fantastiske og dugnadsbaserte tilbud til sine medlemmer. Vi er derfor glad for hvert medlemskap i Bjelland IL!


Se filmen Hvordan bli medlem? Medlemskapet følger kalenderåret. Les øvrige medlemsvilkår. Som medlem i Bjelland IL får du 15% på varer hos vår sponsor Intersport Evje. Bli medlem i Club Intersport (https://club.intersport.no) for å få ekstra gode tilbud.


Allerede medlem?

Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene. Alle som er medlem av et idrettslag blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for ditt lag at opplysningene som er registrert er korrekte. Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du få oversikt over og endre egne opplysninger og medlemskap samt bestille og betale kontingent og treningsavgift til ditt idrettslag.


1. Logg inn på innmeldingssiden

2. Velg fane Min side i blått felt øverst på siden

3. Sjekk at personopplysninger stemmer

4. Klikk på Medlemskap

5. Finn ditt idrettslag i listen og klikk Vis

6. Under andre tilgjengelige grener klikk Meld inn

7. Velg kontingent og evt. abonnement og nøkkelbrikke (treningsrom og kettlebell forutsetter betalt medlemskap og må velges samtidig dersom du ikke allerede har betalt faktura)

8. Betal med Vipps


Familiekontingent

Pris blir fordelt pr. familiemedlem fordi hvert medlemskap i idrettslaget er et individuelt medlemskap. Det kan være minimum to personer i en familie. Medlemmer som velger familiekontingent ved innmelding blir automatisk knyttet i en familierelasjon i idrettslaget. Foresatte som melder inn barn i en familiekontingent blir automatisk satt som foresatte på barnet hos idrettslaget. Dersom foresatte kun melder inn og betaler familiekontingent for andre familiemedlemmer og barn, vil foresatte stå oppført som fakturamottaker på første faktura.Eldste familiemedlem blir satt som standard fakturamottaker i familierelasjon. Eksisterende medlemmer av idrettslaget kan ikke bli med i familiekontingenten ved selvbetjening gjennom medlemskap.nif.no, disse er markert som "Allerede medlem". Eksisterende familiemedlemmer kan knyttes i en familierelasjon i etterkant i KlubbAdmin, slik at de kan få samlet familiekontingent ved neste fakturering. Ta kontakt med idrettslaget.


Veiledning Innmelding medlem


Veiledning Innmelding familieTreningsrom

Abonnement forutsetter betalt medlemskap for gjeldende år og en personlig nøkkelbrikke. Innmelding og betaling av medlemskap og abonnement kan gjøres samtidig ved å gå til innmeldingssiden


Kettlebell

Abonnement forutsetter betalt medlemskap for gjeldende år. Innmelding og betaling av medlemskap og abonnement kan gjøres samtidig ved å gå til innmeldingssiden


Kontakt oss